AIM heeft een gevarieerd bestand van opdrachtgevers in vele branches.

Industrie

De industrie is altijd en in hoog tempo in ontwikkeling en houdt voortdurend de vinger aan de pols van de markt. Sales managers in deze branche verkennen dus voortdurend nieuwe markten voor bestaande én voor nieuwe producten.

Bouw

De bouw in Nederland is een innovatieve wereld vol toeleveranciers, dienstverleners, opdrachtgevers, kennisorganisaties en gebruikers. Inkoopstrategieën, bouwconcepten, rolverdelingen, samenwerkingsprocessen zijn voortdurend in beweging. De markt kennen en weten te bedienen is dan geen overbodige luxe!

Gezondheidszorg & Farmaceutische industries

De gezondheidszorg is in transformatie. Een goede positie en kennis van de markt is van steeds groter belang. Organisaties in de zorg moeten zich bovendien steeds meer onderscheiden op het gebied van uitstraling, doelmatigheid, kwaliteit en prijs.

Agro, voeding en genotsmiddelen

Bloembollen, kaas en eieren. De agrobranche is een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. Producten uit deze branche worden in Nederland in grote hoeveelheden geproduceerd en (internationaal) verhandeld.

Handel en ambachten

Ook de markt in deze branche wordt steeds meer een globale markt. Tijd dus voor andere perspectieven en een goede verkenning. Waar liggen mogelijkheden en wie zijn de nieuwe klanten? Dat zijn de vragen die ook in deze branche een antwoord nodig hebben.

Zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening is één van de snelst groeiende bedrijfstakken. Inclusief het uitzendwezen telt deze branche meer werknemers dan de gehele industrie. Ook zakelijke dienstverleningsbedrijven – of ze nou groot zijn of klein – hebben baat bij een soepel en efficiënt lopend sales traject.

Financiële dienstverlening

Leveranciers van financiële diensten opereren op een sterk concurrerende markt. Zeker in tijden van economische crisis is dat goed merkbaar. Het vraagt dus veel creativiteit en extra sales inzet om een stevige greep op de markt te behouden.

Telecommunicatie

De telecommunicatie is een wereldwijde industrie met een enorm aanbod, veel aanbieders en een sterke concurrentie. Het is een branche waarin de ene innovatie de andere opvolgt en waarin het essentieel is om snel op nieuwe wensen van de gebruiker in te kunnen spelen.

Overheid en onderwijs

Ook bij de overheid en het onderwijs is er een steeds grotere behoefte aan het kennen van de achterban. Daarnaast moeten onderwijsinstellingen steeds efficiënter op zoek naar nieuwe studenten. Wie zijn deze nieuwe studenten? Waar en hoe vinden wij ze?

Logistiek en transport

Transport en logistiek vormen samen een van de hardst getroffen branches in de economische recessie en de concurrentie is sterker dan ooit. Een goed inzicht in de markt gecombineerd met een sterke database versterken de concurrentiepositie aanzienlijk.

Grafische industrie en uitgeverijen

De grafische industrie behoort tot een van de grotere branches in het midden- en kleinbedrijf. Grafische bedrijven zijn erg conjunctuurgevoelig en kennen een grote prijsconcurrentie. Investeren in sales en marketing kan dan goede vooruitzichten bieden.

Non-profit

Non-profit instellingen hebben sterk te leiden onder de economische crisis. Culturele instellingen bijvoorbeeld moeten steeds vaker ‘hun eigen broek ophouden’. Een goede database en een goede kennis van de doelgroepen is dan van essentiële waarde voor de marketing en sales!