sector

Gezondheidszorg & Farmaceutische industries

De vraag
AIM heeft veel klanten waar al vanaf het begin af aan mee wordt samengewerkt en voor wie nog steeds uiteenlopende opdrachten worden verwezenlijkt. Voor een van haar langlopende klanten in de farmaceutische industrie werd AIM gevraagd afspraken te maken voor webcalls met huisartsen.

De oplossing
Allereerst schreef AIM een pakkend script voor het maken van de webcall afspraken. AIM zocht en vond de juiste manier om de huisartsen te enthousiasmeren voor deze manier van contact en relatiebeheer. Het vaststellen van waarom deze doelgroep wel of niet openstaat voor deze manier van relatiebeheer was daarin een essentieel punt.

De resultaten
Omdat deze manier van relatiebeheer bij de doelgroep nog betrekkelijk onbekend was, vormde het maken van webcall afspraken een grote uitdaging. Dankzij de feedback tijdens de campagne – vanuit de doelgroep, de opdrachtgever én onze agents – nam het aantal gemaakte afspraken toe tot het beoogde niveau!