sector

Grafische industrie en uitgeverijen

De vraag
AIM werd gevraagd om meer inzicht te verwerven in het gebruik van een digitaal juridisch naslagwerk.

De oplossing
In samenwerking met onderzoeksbureau HallemaVanLoon voerde AIM kwalitatief onderzoek uit door middel van een meting onder contactpersonen bij abonnees en ex-abonnees. De meting vond plaats middels een gestructureerd telefonisch interview van gemiddeld 15 minuten.

De resultaten
De analyses en de rapportages werden op verschillende niveaus uitgevoerd. Er vond een globale en integrale analyse plaats op basis van de totale onderzoeksgroep. Daarnaast werden de resultaten ook per klantgroep geanalyseerd en gerapporteerd. Uiteraard werd de rapportage afgesloten met concrete actiepunten.