sector

Industrie

De vraag
AIM werd gevraagd een campagne op te zetten waarin het werven van leden voor een Loyalty Program centraal stond. Een welkom neveneffect daarbij was het professionele contactmoment tussen het bedrijf en haar klanten.

De oplossing
Om ook de buitenlandse markt te bedienen stelde AIM een tweetalig team samen. De scripts werden in het Nederlands en in het Frans ontwikkeld, rekening houdend met het verschil in cultuur. Bestaande klanten ontvingen een mooie direct mailing en werden daarna telefonisch benaderd.

De resultaten
Ruim veertig procent van de totale doelgroep werd lid van het Loyalty Program! Deze speciale leden hebben de producten van deze opdrachtgever nu beter in het vizier. De diensten van AIM leidden tot een hogere omzet en een betere klantenbinding.